12 motive să alegi facultatea noastră

1
Corpul profesoral este alcătuit din dascăli de valoare, practicieni ai dreptului care le asigură studenților o pregătire aplicativă de înalt nivel, iar mediul de universitate privată îi face pe absolvenţii noştri mai asertivi şi mai competitivi.
2
Facultatea colaborează în domeniul cercetării ştiinţifice cu instituţii de prestigiu din ţară şi străinătate, iar studenţii sunt îndrumaţi să desfăşoare activitate ştiinţifică.
3
Absolvenții noştri au devenit magistraţi, consilieri juridici, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, cadre didactice universitare, funcţionari publici, şi deţin diferite funcţii importante în instituţii publice şi private.
4
Datorită bunei organizări, taxa de studii pentru Facultatea noastră este mai mică decât cea din facultăţile similare de stat sau particulare, iar studenții din anii II-IV clasați pe primele trei locuri beneficiază de o reducere de 15% din taxa anuală a studiilor.
5
Studenţii care plătesc integral taxa de şcolarizare beneficiază de o reducere de 250 lei din taxă.Beneficiază de o reducere cu 15% a taxei de școlarizare: candidații care provin din aceeași familie, cu condiția ca ambii să achite integral taxa anuală de școlarizare. Absolvenții licențiați ai unei facultăți din cadrul UCDC, studenții care urmează simultan cursurile a două facultăți din cadrul universității.
6
Biblioteca facultăţii este dotată cu un mare număr de cărţi de specialitate, precum şi reviste juridice în format tipărit sau on-line.
7
Accesul studenților la internet este gratuit și nelimitat în toată incinta facultății, iar la bibliotecă în timpul orarului de funcționare este disponibil programul legislativ.
8
Din incinta facultății pot fi achiziționate cărți de specialitate de la librăria Universul Juridic.
9
Spaţiile în care se desfăşoară activitatea didactică sunt generoase, moderne şi totalizează peste 2600 mp, cuprinzând o aulă, 3 amfiteatre, 4 săli de curs şi 15 săli de seminar.
10
Pe lângă practica organizată în tribunale, cabinete avocaţiale şi administraţia de stat ori alte organizaţii, studenţii noștri sunt antrenaţi în activităţi extracuriculare: vizite la penitenciare, cluburi şi cercuri la care participă personalităţi ale vieţii politice şi economice, academice şi ştiinţifice, participare la programul ecologic de regenerare a pădurilor, activităţi sportive etc.
11
Un restaurant-cantină studenţească funcţionează în curtea Facultăţii și oferă zilnic meniul studentului, dar și meniu a la carte.
12
Locația facultății este foarte accesibilă și aproape de mijloacele de transport în comun.